web analytics

Închipuiri

Câtă tăcere revarsă sământa!
Şi şipotul ultim imprimă măreţ
Prima mascare – revoltă tăcută –
Ultima manşă, şăgalnic icnet.

Sună năprasnic icoana naivă
Când cântece cereţi ţipând îndrăcit;
Îngerii riscă scăpând în derivă,
Prin insula largă găsind indolenţi.

Gândul ulciorului uită tălmaciul,
Fântâni nisipoase se-adună năvalnic.
Secate terenuri riscau autumnale
Averse severe, reale legende.

Câtă tăcere revarsă sămânţa
Când cântece cereţi ţipând îndrăcit!
Fântâni nisipoase se-adună năvalnic,
Nicicând îndurare, regret sau sfârşit.