web analytics

Poezie pentru mai târziu

Odată, mi-a pătruns pe fereastră
o rază de vânt,
înflorindu-mi sufletul.
M-am aplecat
și am cules boarea de lumină
ce se răsfrângea pe covor.

Altădată, mi-a pătruns pe fereastră
un sunet de-argint,
făcând să-mi vibreze inima.
Am luat cântecul duios al lirei
și l-am pus în buzunar
pentru mai târziu.

Mi-am pus apoi pe cap o coroană
din raze de soare
ca să-mi lumineze ochii.
Am furat și secera Lunii
și am pus-o la brâu
pentru mai târziu.

Am furat trilul păsărelelor
ca să-l ascult mai târziu.
Am furat freamătul pădurii
ca să-l simt mai târziu.
Am furat oglinda de cristal a lacului
Ca s-o privesc mai târziu.

Am furat Pământul
ca să-l avem mai târziu,
când lumea se va trezi
din beția banului și a puterii
și va reveni la sentimentul sublim
al iubirii.

Numai atunci voi da înapoi
cântecul duios al lirei,
secera Lunii,
Trilul păsărelelor,
freamătul pădurii,
oglinda lacului cristalin
ți,
în sfârșit,
Pământul…