web analytics

Rugă (doină)

Ce-ai făcut din mine, Doamne?
Primăverile mi-s toamne,
Sufletul mi-i apă moartă
Iară soarta nu mi-i soartă.
Ce greșeli făcut-am oare
De-mi dai zile fără soare,
De-mi dai nopți fără de lună
Și nicicând o vorbă bună?

Mi-ai rupt inima în două
Să-mi clădesc o viață nouă,
Ai luat sufletul din mine
Și ai pus un mărăcine,
Ciumafai să mă rănească,
Dragostea să nu răzbească,
Să fiu singur cum e cucul,
În păduri cum e haiducul.

Vai de searbăda mea viață
Ce se pierde-ncet în ceață!
Vai de viața mea cea sumbră
C-am ajuns o biată umbră!
Am făcut în lume bine,
Am dat totul de la mine
Și-acum lumea mă privește
Ca pe-un stârv duhnind a pește.

Mai întoarce-ți, Doamne fața
Și spre mine, redă-mi viața!
Mie, care-ți sunt o simplă slugă
Împlinește-mi astă rugă:
Redă-mi cerul plin de stele,
Luna plutind printre ele,
Soarele să mă-ncălzească,
Inima să-mi înflorească.