web analytics

Surghiun

Braţele mele ridicate
ca două ramuri de cerb statuar
se încovoaie sub greutatea cerului
ce se năpusteşte asupra mea
bombardându-mă cu mii de stele.

Doar Luna zâmbeşte statornic,
nepăsătoare la chinul meu
pe drumul Golgotei
de fiecare zi.